Oude Vismarkt

Een van de vele markten.

De Oude Vismarkt telt 6 monumenten

Maar niet op het stuk dat wij nu bewandelen.

We komen op de Kruising, Gasthuisplein > Oude Vismarkt met Gasdthuisstraat en de Wolweverstraat, een pand met een verhaal tegen waarvan de naam op de gevel van de Spar staat,
Doijer & van Deventer
D&vD.

Copyright © 2023, Jos ten Voorde