Monumenten

Thorbeckegracht

Gevelsteen Het eerste pand nr 67 is weliswaar geen monument maar heeft wel een historische betekenis. Op de hoek van de Thorbeckegracht en Dijkstraat staat een huis uit 1881 dat is bewoond bewoond door schipper en handelaar Willem-Jan Schuttevaer. De Zwollenaar streed voor de belangen van de binnenschippers.
De foto staat op de site Zwolle in Beeld welke het bezoeken zeker waard is.
Meer over de Schippersvereniging en de Zwolse Beurtvaart.
Rijksmonument Zwolle telt tenminste 443 rijksmonumenten.
Waarvan 29 op de Thorbeckegracht
Gemeentelijkmonument Ook zijn er 328 gemeentelijk monumenten.
Waarvan 3 op de Thorbeckegracht.


Op het traject wat we hier verkenen komen we er 5 tegen. Het zijn de panden op huisnr. 73,74, 76,78 en 81.Extra_L Voor de laatste (81) gaan we de kanonsteeg in.

Meer dan een eeuw stond op het eind van Thorbeckegracht en de Friesewal een kolos van een fabriekscomplex. Door de verhuizing van de Schaepman Lakfabrieken naar Kampen, werd december 2011 de sloop in gang gezet.
Het begin van het Kraanbolwerk als woonlocatie.

Kraanbolwerk Triviaal zijn de huisnummering en straatnamen.
De Friesewal kreeg er huisnummers bij en de naam bleef tot het eind intact.

De Thorbeckegracht was tot het "huis"nr. 89 doorgenummerd. Die plek heet nu Thorbeckewal en het huisnr. is 25.
De huisnummers 83 t/m 89 zijn verdwenen.

Thorbeckegracht_89_anno_2009

Bronnen stentor_ico & logo_WIKI & googlemapsico, Samengesteld door Copyright © 2023, Jos ten Voorde