Zwolle,

is de hoofdstad van de provincie Overijssel.
De stad heeft momenteel ca 130000 inwoners.

De A28 en A50 zorgen met de vele spoorlijnen uitstekende verbindingen naar alle richtingen. Voor velen is Zwolle de poort naar het noorden.
De IJssel en het Zwarte Water waren vroeger een belangrijke vaarwegen naar het noorden, tegenwoordig met de Vecht vooral plezier vaart. Zwolle-IJsselkanaal verbindt die twee vaarwegen en langs het kanaal liggen grote industrieterreinen. Het Zwarte Water en de binnen gracht hebben een aantal jachthavens.

Zwolle heeft een naam als het gaat om gastronomie en profileert zich als de stad van de smaak. En wordt veel bezongen.

De historie

Vanaf de bronstijd is er sprake geweest van bewoning tussen IJssel en Zwarte Water. In de 9e eeuw was er al sprake van de stad Swolla.
In 1230 ontving Swolla, het latere Zwolle de stadsrechten van de Bisschop van Utrecht. Zwolle ging al vroeg deel uitmaken van het Hanzeverbond, dat in 1293 werd opgericht. In de 14e eeuw brak de grote bloeitijd voor aan, de stad werd een belangrijk handelscentrum.
Begin 15e eeuw werd voor Zwolle de 'Gouden Eeuw'. Er werden in die tijd veel monumentale gebouwen in en rondom de stad gebouwd.
Zo waren er vele kastelen en kloosters. Een bekend klooster, dat ook een rol heeft gespeeld in de moderne devotie, heeft gestaan in Windesheim, ten zuiden van Zwolle. Van het klooster is de brouwerij we in tact gebleven en nu als kerk in gebruik.
Rond 1600 werd Zwolle aangewezen als frontstad aan de IJssel, in de strijd tussen Prins Maurits en de Spaanse bezetters. Van de ommuring, voorzien van vele bastions, bolwerken en de stervormige gracht rond de stad is gelukkig redelijk veel bewaard gebleven en zijn tegenwoordig in volle glorie te bewonderen.
In de 80-jarige oorlog werd een vestinglinie langs de IJssel aangelegd om de Spaanse veldheer Spinola op afstand te houden hier was het Engelse Werk en de schans bij de Katerveersluizen een onderdeel. Voor wie het wil zien zijn er in de stad De Eekwal en Suikerberg als bolwerk te herkennen.
Zwolle was lang een doormuren omringde stad. Van de stadsmuur is een deel gereconstrueerd. Aan de Thorbeckegracht maken de muurtorens de Pelser- en Wijndragerstoren hier een prominent deel van uit.
De Sassenpoort is de einige poort die is overgebleven.

In latere tijden heeft Zwolle een aantal belangrijke politici voortgebracht, waarvan Thorbecke wel de bekendste is. In 1894 werd de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de voorloper van de PvdA, opgericht. Door o.a. de Zwollenaar Helmig Jan van der Vegt.

top