***** Deze site is nog onder constructie*****


Het is "voorbij".


De personeelsvereniging "The Sorties" van het Sorteercentrum Brieven , in Zwolle bestaat niet meer. Ook is de website offline.
Het is jammer om alle foto's en verslagen van de gehouden activiteiten verloren te laten gaan.
Daarom worden die hier nog getoond.

Vragen neem contact op!


De personeelsvereniging van het Sorteer Centrum Brieven Zwolle is ontstaan na de reoganisatie "briefpost 2000" wat leide tot het splitsen in de werkmaatschappijen Sorteren en Collectie waardoor er een probleem ontstond bij de toenmalige personeelsvereniging de "Blauwvingers" met haar vele afdelingen. Het sorteercentum Brieven besloot zelf een Personeelsvereniging op te richten.